Tagged: Արամայիս Խալաֆյան

Արամայիս Խալաֆյանի «Պատմվածքներ» գիրքը

Բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են գիրքը  ընթերցել ավանդական (թղթային) տարբերակով կամ սիրում են գիրք նվիրել, Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ հրատարակվել են Արամայիս Խալաֆյանի պատմվածքները, և գիրքը հնարավոր է ձեռք բերել հենց khalafyan.am կայքից՝ http://khalafyan.am/book/stories-aramayis-khalafyan/ Գրքում ընդգրկված են … Ավելին

Տարածել`
Share