All posts under: ԱՐՎԵՍՏԸ ԲԵՄՈՒՄ

«Եթե հասցրեցիր վերջանալ արշալույսիդ մեջ և սկսվել քո վերջալույսում, կտիրես ողջ տիեզերքին: Եվ հետո պետք չէ հաշվել օրերը, պետք է միայն ասել այսօր և միայն վաղը, որովհետև դրանց մեջ է ընկած քո կյանքը, որովհետև պետք … Ավելին

Տարածել`
Share