«…Ինչը՞ կհաղթի կյանքում հերոսին, թե չլինեն կինն ու գինին». Հայոց թագուհիներ

Հայոց արքաների կողքին մշտապես հանդես են եկել հայոց թագուհիները, որոնք համարվել են թագավորության թագն ու պսակը:

Պատմությունն ինքն է վկայում, որ անհաղթի միակ թուլությունը կինն է: Թումանյանը դիպուկ է ասել՝ «ինչը՞ կհաղթի կյանքում հերոսին, թե չլինեն կինն ու գինին»:

Եվ եթե գոյություն ունի կինը, ապա անհաղթահարելի ոչինչ չկա: հայոց պատմության հաղթական էջերում թեև քիչ են հիշատակվել հայոց թագուհիների անունները, սակայն նարանց դերակատարությունը մեծ է եղել պետականության ստեղծման, պատերազմենրի հաղթահարման և հայապահպանության հարցում:

Սիրով Ձեր ուշադրության  ենք ներկայացնում հայոց թագուհիների մի ամբողջ աստղաբույլ՝  թերևս այն, ինչ այս պահին կարողացել են պեղել պատմության էջերից.

 

Սոսեմ – Արամ

Եպիգե – Արամե

Արքանա – Արամե

Արարանսա – Սարդուրի Ա

Նաիրա – Իշպուինի

Թարիրիա – Մենուա

Թիլամա – Ինուշպուա

Բագենա – Արգիշտի Ա

Սուսարատու – Սարդուրի Բ

Ռուսաինա – Ռուսա Ա

Հասիս – Արգիշտի Բ

Կոթոն – Ռուսա Բ

Օրաշ – Սարդուրի Գ

Ուրանիա – Սարդուրի Դ

Պատար – Արգիշտի Գ

Ծիրանե – Էրիմենա

Հուծան – Ռուսա Գ

Կապուտան – Ռուսա Դ

Ասարհադոնիա – Պարույր Սկայորդի

Ծամծամ – Հրաչյա

Վանուհի – Երվանդ Ա Սակավակյաց

Զարուհի – Տիգրան Երվանդյան

Տիգրանուհի – Հիդարնես Ա Երվանդունի

Միհրանա – Հիդարնես Բ Երվանդունի

Սիփանե – Հիդարնես Գ Երվանդունի

Ասատերա – Արտաշիր Երվանդունի

Հռոդոգունե – Երվանդ Բ Երվանդունի

Ծովինար – Վահե Երվանդունի

Նանե – Երվանդ Գ Երվանդունի

Արեգ – Վանանես

Երվանդուհի – Երվանդ Դ Վերջին

Սամոսիա – Սամոս Երվանդունի

Հիերաքսիա – Արշամ Երվանդունի

Անտիոքիա – Քսերքսես Երվանդունի

Աստղիկ – Զարեհ Երվանդունի

Լուսատիկին – Արկաթիաս Երվանդունի

Հուտոմիա – Մեհրուժան Երվանդունի

Մորճ – Արտանես Երվանդունի

Ասպանույշ – Պտղոմեոս Երվանդունի

Արտասա – Սամոս Բ

Արշանույշ – Միհրդատ Կալինիկոս Երվանդունի

Ոսկեմայր – Անտիոքոս Ա Երվանդունի

Հայամա – Անտիոքոս Դ Երվանդունի

Սաթենիկ – Արտաշես Ա Բարի

Դշխո – Արտավազդ Ա Անահիտ – Տիգրան Ա

Հուտոմիա – Տիգրան Բ Մեծ

Կլեոպատրա – Տիգրան Բ Մեծ

Համասփյուռ – Տիգրան Բ Մեծ

Սոսեմ-Զոսիմա – Տիգրան Բ Մեծ

Զահանիրա – Տիգրան Կրտսեր

Արաքսա – Արտավազդ Բ

Սասա – Արտաշես Բ

Ջանամա – Արտաշես Բ

Օգտավա – Տիգրան Գ

Էրատո – Տիգրան Դ

Հարմոնիա – Արտավազդ Գ

Արշակադուխտ – Վաղարշակ

Անույշ – Արտավազդ Դ

Էլեկտրա – Տիգրան Ե

Բագրատուհի – Զենոն-Արհաշես

Շահասպդուխտ – Արշակ Ա

Զենոբիա – Հռադամիզդ

Մայա – Կոտիս

Զենոբիա – Հռադամիզդ

Բակուրադուխտ – Տրդատ Ա

Ճերմակուհի – Տրդատ Ա

Կապիտոլա – Տիգրան Զ

Սանդուխտ – Սանատրուկ Արշակունի

Սիրունիկ – Աշխադար-Շիդար

Նազենիկ – Պարտամասիր

Վաղարշուհի – Վաղարշ Արշակունի

Սիլվա – Սոհեմոս

Մազետա – Բակուր Արշակունի

Արշամուհի – Վաղարշ Բ Արշակունի

Խոսրովանույշ – Խոսրով Ա Մեծ Արշակունի

Նուշիկ – Արտավազդ Ե

Սասանդուխտ – Որմիզդ-Արտաշիր

Ներսեհանույշ – Ներսեհ

Աշխեն – Տրդատ Գ Մեծ

Ճախրուհի – Խոսրով Բ Կոտակ Արշակունի

Բամբիշ – Տիրան

Փառանձեմ – Արշակ Բ Արշակունի

Օլիմպդիա – Արշակ Բ Արշակունի

Զարմանդուխտ – Պապ

Ռոմելա – Վարազդատ Արշակունի

Վարդանդուխտ – Արշակ Գ Արշակունի

Սմբատուհի – Վաղարշակ

Զրվանդուխտ – Խոսրով Գ Արշակունի

Գեղանույշ – Վռամշապուհ

Շապուհդուխտ – Շապուհ Պարսիկ

Քնքուշ – Արտաշես Բ Արշակունի

Հայրանույշ – Աբգար Է

Հովանդուխտ – Աբգար Ը

Սոփիա – Աբգար Թ

Հուրամա – Վաչե

Շուշանիկ – Վաչագան Գ Բարեպաշտ

Գրիգորանույշ – Համամ Արեվելցի

Կատրանիդե – Աշոտ Ա Մեծ Բագրատունի

Աշոտդուխտ – Սմբատ Ա Բագրատունի

Սահականույշ – Աշոտ Բ Երկաթ Բագրատունի

Մարիամ – Աբաս Բագրատունի

Խոսրովանույշ – Աշոտ Գ Ողորմած Բագրատունի

Կատրանիդե – Սմբատ Տիեզերակալ Բագրատունի

Կատրանիդե – Գագիկ Ա Բագրատունի

Շուշան – Հովհաննես Սմբատ Բագրատունի

Ֆլորա – Հովհաննես Սմբատ Բագրատունի

Թագուհի – Աշոտ Դ Բագրատունի

Գրիգորադուխտ – Գագիկ-Խաչիկ Արծրունի

Մլքե – Գագիկ-Խաչիկ Արծրունի

Գուրգենդուխտ – Աշոտ-Դերենիկ Արծրունի

Կատա – Աբուսահլ-Համազասպ Արծրունի

Դերենիկուհի – Աշոտ-Սահակ Արծրունի

Գայանե – Գուրգեն-Խաչիկ Արծրունի

Խուշուշ – Սենեքերիմ-Հովհաննես

Փառիսուհի – Մուշեղ Ա

Գորանդուխտ – Աբաս Բագրատունի

Գորանդուխտ – Գագիկ Աբասյան-Կարսեցի

Արուսյակ – Գուրգեն-Կյուրիկե

Զորակրցել – Դավիթ Անհողին

Հռիփսիմե – Կյուրիկե Ա Բագրատունի

Մամքան – Աբաս Ա

Ռուզուքան – Դավիթ Կյուրիկյան

Սեդա – Հովհաննես-Սենեքերիմ

Շահանդուխտ – Սմբատ Ա Սահակյան

Քուպղիդուխտ – Վասակ Ա Սոփի – Սմբատ Բ Աշոտյան

Շահանդուխտ – Գրիգոր Ա Աշոտյան Հրանուշ – Սենեքերիմ Սևադյան

Մարիամ – Գրիգոր Բ

Կատա – Հասան Գեռաքարեցի

Մամա – Հասան Գեռաքարեցի

Զաբլուն – Լեվոն Բ Մեծագործ

Սիպիլ – Լեվոն Բ Մեծագործ

Զաբել Թագուհի – Անդրեաս

Կեռան – Լեվոն Գ

Մարգարիտա – Հեթում Բ

Մարգարիտա – Թորոս Ա

Զաբել – Կիլիկյան Սմբատ

Խաթուն – Կիլիկյան Սմբատ

Բեատիրչե – Կոստանդին Բ

Ագնես – Լևոն Դ

Զաբլուն – Օշին Ա

Հովհաննա – Օշին Ա Ալիս – Լեվոն Ե

Կոստանդիա – Լևոն Ե

Կանդակուզենիա – Գվիդոն-Կոստանդին

Մարիուն – Կոստանդին Դ

Օշինդուխտ – Կոստանդին Դ

Մարգարիտա – Լևոն Զ

 

Տարածել`
Share

You may also like...