Բնական մինիմալիզմ

Աշխարհի անդադար շարժումն ու աղմուկը կլանում է ամեն ինչ, բայց մեզ շրջապատում է ևս մի իրականություն՝ վայրի բնությունը, որը շա-
րունակում է մնալ իր անաղարտ վիճակում: Այնտեղ չկա ոչինչ ավելորդ, ամեն ինչ համերաշխ է և ներդաշնակ:

Տարածել`
Share

You may also like...

0 thoughts on “Բնական մինիմալիզմ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.